EU tietosuoja-asetus

7.6.2018

25.5. voimaan astunut tietosuoja-asetus asettaa vaatimuksia seuroille ja seurojen keräämille henkilötiedoille. Koska asetus kävelee suomen yhdistyslain yli, joudumme hävittämään kaikki historiatiedot, jotka ovat yli 20 vuotta vanhempia. Alle 20 vuotta olevista tiedoista hävitetään kaikki jota ei kirjanpitolaki vaadi säilytettäväksi.