Valvojan lausunto

Inkeroisten Terhon iltakeskimatka 1.6.

Itse olen suunnistanut kilpaa Neulakallioilla vuosivälillä 1970–2010 noin kerran vuosikymmenessä. Ensimmäisillä kerroilla maasto tarjosi todellisia elämyksiä: niin pienipiirteiset ja samalla hyväkulkuiset maastot olivat Kymenlaaksossa harvassa. Valitettavasti vaan nykyinen metsänhoitodoktriini ei suosi suunnistusta. On avohakkuita ja harvennuksia, joilla hakkuu- ja vesomisjätteet on jätetty paikalleen maatumaan.

Neulakallioilla on vielä kuitenkin riittävästi hakkaamatonta hyväkulkuista metsää, jotta suunnistuskilpailun järjestäminen onnistuu. Ratamestari on käyttänyt maastoa taitavasti. Radat kulkevat pääosin hyväkulkuisessa umpimetsässä. Parin talven aikana ilmestyneen avohakkuun ylittäminen on kuitenkin välttämätöntä. Yksi rasti jouduttiin siirtämään aukolta metsän puolelle.

Maastossa on paljon siirtolohkareita, joista Janne Weckman on piirtänyt kartalle vähintään 1,5-metriä korkeat. Rapautuva kivi saattaa näyttää toiselta kantilta pistekumpareelta. Janne on rapautumisen asteen perusteella valinnut, kumpi karttamerkki on kulloinkin käytössä.

Radoissa ei ole tavoiteltu äärimmäistä vaikeutta, ovat iltakilpailuun sopivat. Kannattaa tulla!

Timo Harju